www.stegogaard.dk © 2009 • info@stegogaard.dk + 45 29336288 

 

Stegø Mølle, som har afvandet området bibeholdes selvfølgelig som et varetegn for Store Stegø

 

 

ca 600 ha vådområde (både salt og fersk)vil skabe et fantastisk rigt fugleliv på Stegø

 

Midt i 1800 tallet, blev en række mindre øer på Nordfyn forbundet med diger landbrugsjord etableret, primært til dyrkning af grøntsager

 

I 2012 købte Å V. Jensen fonden de inddæmmede jorde, og er i gang med at genetablere kystlinen som den så ud oprindeligt -

 

 

Store Stegø bliver så igen omringet af vand - forbliver dog landfast med Fyn

 

De nye diger der skal omkranse projektet er etablerede og området oversvømmet primo 2014. Se mere på ÅVJF- hjemmeside 

 

  Om Store Stegø